வெள்ளி, 22 மே, 2009

முத்தம்
முத்தத்தின் சத்தத்தில் திறக்கின்றன
மூடியிருந்த சொர்கத்தின் கதவுகள்!

1 கருத்துகள்:

என் கவிதைகள் படித்ததும் உங்கள் உள்ளம் சொன்னது என்ன? எனக்கும் சொல்லிச் செல்லுங்கள் நண்பர்களே!